Wat doen wij?

Ons verlangen is dat wij leven vanuit onze roeping en bestemming: het kennen en liefhebben van God.

Daarnaast willen we anderen helpen dit ook te ontdekken en ook te gaan leven vanuit dit besef. Dit is een proces, het gaat met vallen en opstaan, en dit kost tijd. Het is samen te vatten in vier elementen Love (Liefde), Mend (Herstellen), Train (Onderwijzen) en Send (Uitzenden).

De een heeft liefde en aandacht nodig om weer vertrouwen te krijgen, de ander heeft behoefte aan training om zijn talenten verder te ontwikkelen. Weer een ander staat te popelen om datgene wat hij geleerd heeft in de praktijk te brengen.

Alle activiteiten die Rafael Nederland ontwikkelt en ondersteunt, zijn onder te brengen in een van deze vier elementen.

De vier elementen

Love – Liefde

God is liefde. Hij kwam als mens op aarde in Jezus en gaf zijn leven om de relatie met hem te herstellen. Hij vult jou met zijn liefde en leven. Dit geeft je de ruimte om vanuit zijn liefde te leven en bewegen, je hoeft het niet uit eigen kracht te doen. Op die manier willen we met elkaar omgaan.

Hoe brengen we dit in de praktijk?

Samen optrekken, delen, liefhebben, plezier maken, zingen… Kortom, alles wat ons met elkaar in verbinding brengt en waarbij wij ontdekken hoe groot de liefde van God is. In onderstaande berichten kun je daar meer over lezen en zien.

Deze activiteiten brengen we graag onder je aandacht:

Image
‘Wij hebben lief omdat Hij ons eerst heeft liefgehad,’
1 Johannes 4:19

Mend – Herstellen

We horen bij een God die ons herstelt en geneest. We ervaren allemaal op een moment pijn, gebrokenheid of ziekte in ons leven. Of het nu door onze eigen schuld is ontstaan of door het toedoen van een ander, God belooft herstel. Voor je ziel, geest en lichaam. Daar geloven wij in en we willen elkaar helpen om dat herstel te ontdekken en toe te passen in ons leven.

Hoe brengen we dit in de praktijk?

Soms vindt herstel plaats door eenvoudigweg oprechte aandacht en zorg te krijgen in de gemeenten maar soms is een traject nodig van intensieve begeleiding. Rafael Nederland werkt samen met een aantal organisaties die hierin zijn gespecialiseerd. Onderstaande linken verwijzen door naar organisaties waar Rafael Nederland mee samenwerkt:

Image
‘God troost de bedroefde mensen. Hij verbindt hun wonden.’
Psalm 147:3 (BB)

Train – Onderwijzen

De Bijbel staat vol met teksten dat God ons onderwijst hoe we moeten leven. Ook lees je dat de Geest bij ons is, dat Hij gaven geeft om elkaar te kunnen dienen. Als je iets leert is het dus niet bedoeld om je hoofd vol te stoppen met kennis. Het is de bedoeling dat we elkaar dienen, elkaar helpen om op een goede en gezonde manier te leven.

Hoe brengen we dit in de praktijk?

Train omvat alles waardoor we leren, groeien en ontwikkelen. Rafael Nederland biedt onderwijs op het gebied van theologie, pastoraat en aanbidding. Maar biedt ook praktische materialen voor in kleine groepen of inspirerende video’s met inspirerende boodschappen aan.

Onderwijs vanuit Rafael Nederland:

Image
‘Ik leer je hoe je moet leven. Ik geef je raad en Ik ben altijd bij je.’
Psalm 32:8 (BB)

Send – Uitzenden

Vlak voor Jezus terugging naar zijn Vader gaf Hij zijn discipelen de opdracht om de mensen te vertellen over alles wat ze hadden gezien en gehoord, hoe hun leven was veranderd, dat Jezus niet dood was gebleven, maar leefde! Ze moesten in Jeruzalem beginnen, dan bij hen in de omgeving en tot slot naar alle uithoeken van de aarde. We geloven dat Jezus ook tegen ons zegt om ieder die het wil horen te vertellen over wie Hij is en wat Hij heeft gedaan.

Hoe brengen we dit in de praktijk?

We willen als Rafael Nederland allereerst in onze eigen omgeving relevant en aanwezig zijn: een helpende hand bieden waar nodig en altijd bereid om te vertellen over God. Daarnaast moedigen we mensen aan om eropuit te trekken; de wereld in. Uit verschillende Rafael gemeenten zijn mensen uitgezonden om in de wereld Gods liefde en herstel te bieden. In de berichten die bij Send horen kun je meer hierover lezen.

Organisaties waar Rafael Nederland mee samenwerkt:

Image
‘Ga nu op pad en maak alle volken tot leerlingen van Mij.’
Matteüs 28:19 (BB)

Discipelschap

Jezus nam zijn vrienden of discipelen mee bij alles wat Hij deed. Hij leerde hen, liet hen al doende ervaren en bereidde hen zo voor op het leven dat ze zouden leiden.

Wij willen ook op deze manier met elkaar en met onze vrienden omgaan. Dit geldt voor groot en klein, jong en oud. In alle processen en activiteiten willen we dit discipelschap toepassen. Je ben immers nooit te oud om te leren en het is mooi om door te geven wat je zelf hebt ontvangen.

Blijf verbonden!

Ontvang nieuws, activiteiten en bemoedigingen direct in uw inbox.