Rafaël Associatie is een vorm van verbondenheid voor leiders en bedieningen die zich willen functioneren in wederzijdse verbondenheid en partnerschap met de Rafaël beweging zonder dat zij statutair onderdeel zijn van Rafaël Nederland. De geassocieerde bedieningen en leiders worden uitgenodigd om volledig mee te functioneren binnen de beweging en er wordt bewust gezocht naar strategische samenwerking ten behoeve van de opbouw van het Koninkrijk van God.

De geassocieerde bedieningen en leiders hebben een convenant met Rafaël Nederland afgesloten, maar hebben een eigen vorm van bestuurlijke en beleidsverantwoordelijkheid.