Disclaimer

Rafaël Nederland besteedt veel aandacht en zorg aan de website. Mocht ondanks deze inspanningen de informatie van of de inhoud op deze website onvolledig en/of onjuist zijn, dan wel directe of indirecte schade aan derden ontstaan door het gebruik van deze website, dan aanvaarden wij daarvoor geen aansprakelijkheid.  Evenmin kunnen aan de inhoud van deze website rechten worden ontleend.

Het gebruik van de informatie op deze website, zoals teksten, fotomateriaal, afbeeldingen en andere materialen, is vrij voor particuliere doeleinden, zolang u deze informatie niet kopieert, verspreidt of op een ander manier gebruikt of misbruikt. Zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Rafaël Nederland is het niet toegestaan tekst, fotomateriaal, afbeeldingen of andere materialen op deze website te gebruiken voor verdere publicatie en/of vermenigvuldiging. Het intellectueel eigendom berust bij Rafaël Nederland.

Voor op de website opgenomen hyperlinks naar websites of diensten van derden aanvaardt Rafaël Nederland geen aansprakelijkheid. 

Blijf verbonden!

Ontvang nieuws, activiteiten en bemoedigingen direct in uw inbox.