ANBI & Giften

Rafael Nederland – CIO ANBI 2023 format

A – Algemene gegevens
Officiële naam conform statuten: Kerkgenootschap Rafael Nederland.

  • Publieksnaam: Rafael Nederland
  • Kamer van Koophandel nummer: 30259172
  • RSIN: 800837769

Dit RSIN is te checken in het ANBI-zoekregister op de site van de Belastingdienst via de volgende link: https://www.belastingdienst.nl/rekenhulpen/anbi_zoeken/.

Instelling: Rafael Nederland
Vestigingsplaats: Schoonhoven.

Postadres: Postbus 89, 2870 AB Schoonhoven.
Email: info@rafael.nl.

B – Samenstelling bestuur
Het landelijke kerkgenootschap Rafael Nederland wordt overeenkomstig de statuten geleid door een bestuur met de volgende bestuursleden: voorzitter, vicevoorzitter, secretaris en penningmeester.

C – Doelstelling en Visie
Het landelijk kerkgenootschap heeft overeenkomstig de statuten als doel de verkondiging van het evangelie, het uitdragen en onderwijzen van bijbelse principes en het doen vormen en in stand houden van een samenstel van kerkgenootschappen, Rafael gemeenschappen genaamd, in overeenstemming met de geloofsbelijdenis, geloofspunten en filosofie van Rafael Nederland.

D – Beleidsplan dit jaar
Zie de volgende link voor de verkorte versie van het beleidsplan:  Beleid Jaarplan Rafael Nederland 2023 verkorte versie

E – Beloningsbeleid
De leden van het bestuur ontvangen een vacatiegeldvergoeding voor het voorbereiden en bijwonen van bestuursvergaderingen. Deze vacatiegelden zijn inclusief de gemaakte onkosten.

Enkele personen zijn in (gedeeltelijke) loondienst, gerelateerd aan de salarisschalen van Rafael Nederland. De salarisschalen zijn functieafhankelijk gekoppeld aan de Rijksoverheid schalen tot maximaal schaal 13. Daarnaast wordt aan enkele vrijwilligers een vrijwilligersvergoeding verstrekt.

F – Verslag activiteiten vorig jaar
Zie de volgende link voor de verkorte versie van het jaarverslag: Jaarverslag RN 2022– verkorte versie

G – CIO ANBI Tabel 2023
Zie hieronder de tabel met de verkorte staat van baten en lasten voor de begroting van 2023 en de actuele cijfers van 2022 en 2021.

Blijf verbonden!

Ontvang nieuws, activiteiten en bemoedigingen direct in uw inbox.