Image

Love - Mend - Train - Send

Rafaël Nederland

Gods liefde zichtbaar in Jezus!

Een kerk, verspreid over heel Nederland, bezocht door mensen van alle leeftijden en met verschillende achtergronden. Rafaël Nederland is deel van Foursquare International.
Love

Love

God is liefde. Hij kwam als mens op aarde in Jezus en gaf zijn leven om de relatie met hem te herstellen. Hij vult jou met zijn liefde en leven.
Mend

Mend

We horen bij een God die geneest. We ervaren allemaal pijn, gebrokenheid of ziekte in ons leven. God belooft herstel voor je ziel, geest en lichaam.
Train

Train

De Bijbel staat vol met teksten dat God ons onderwijst hoe we moeten leven. Ook lees je dat de Geest bij ons is, dat Hij gaven geeft om elkaar te kunnen dienen.
Send

Send

We geloven dat Jezus aan ons, net als aan zijn discipelen, zegt om ieder die het wil horen te vertellen over wie Hij is, wat Hij heeft gedaan en dat Hij leeft!
Save the date

Conferentie 2023

23 t/m 25 maart 2023

Jaarthema 2022: Treed naar buiten!

Het vindt zijn oorsprong in de geschiedenis waar de Heer Elia ontmoet op de Horeb. Met de belofte dat God een tijdperk aankondigt waarin Hij de sluizen van de hemel zal openen als uitgangspunt, ervaren we dat God van ons vraagt om van Hem te horen … en, net als Elia, daarnaar te handelen.

Rafaël Jongeren

Onze jongeren hebben eigen events en activiteiten. Volg Rafaël Jongeren op Instagram!

Platform voor delen van informatie

Om kennisdeling te vergroten zijn we een praktisch overzicht aan het maken met allerlei artikelen, uitwisseling van thema’s en programma’s en kinderwerk.

Nieuws vanuit Rafaël Nederland

Blijf verbonden!

Ontvang nieuws, activiteiten en bemoedigingen direct in uw inbox.